Trwa ładowanie...
d2m7jc2

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii C spółki UNIBEP S.A.

13.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 164/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

Share
d2m7jc2

13.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 164/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 650.470 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 17 lutego 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki UNIBEP S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 lutego 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLUNBEP00015". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2m7jc2

Podziel się opinią

Share
d2m7jc2
d2m7jc2