Trwa ładowanie...
d2vafal

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii E oraz F spółki LEONIDAS CAPITAL S.A.

13.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 283/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu...

Share
d2vafal

13.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 283/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F spółki LEONIDAS CAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LEONIDAS CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda: 1) 6.235.832 (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje serii E, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii F. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2vafal

Podziel się opinią

Share
d2vafal
d2vafal