Trwa ładowanie...
d40qite

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AFORTI HOLDING

...

Share
d40qite

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AFORTI HOLDING

Uchwała Nr 351/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AFORTI HOLDING S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 49.450 (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AFORTI HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d40qite

Podziel się opinią

Share
d40qite
d40qite