Trwa ładowanie...
d28feox

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK

...

Share
d28feox

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK

Uchwała Nr 1276/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki ALIOR BANK S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 14 grudnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ALIOR BANK S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLALIOR00045": a) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii A, b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B; 2) notować akcje spółki ALIOR BANK S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALIOR" i oznaczeniem "ALR". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d28feox

Podziel się opinią

Share
d28feox
d28feox