Trwa ładowanie...
d145u5l

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

17.01. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

Share
d145u5l

17.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALIOR BANK S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 6.358.296 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALIOR BANK S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 stycznia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ALIOR BANK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 stycznia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLALIOR00045". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d145u5l

Podziel się opinią

Share
d145u5l
d145u5l