Trwa ładowanie...
d3lh0wb

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ANTI SA

...

Share
d3lh0wb

Uchwała Nr 144/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki ANTI S.A.

§ 1 Na podstawie Uchwały Nr 970/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 grudnia 2008 r., § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 3 kwietnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ANTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLANTI000012", b) 203.140 (dwieście trzy tysiące sto czterdzieści) akcji serii C, pod warunkiem dokonania w dniu 3 kwietnia 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ich oznaczenia kodem "PLANTI000012"; 2) notować akcje spółki ANTI S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ANTI" i oznaczeniem "ANT".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb