Trwa ładowanie...
df1sc5f

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BUMECH SA

...

Share
df1sc5f

12.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki BUMECH SA

Uchwała Nr 1026/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BUMECH S.A.

df1sc5f

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BUMECH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 października 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki BUMECH S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 października 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBMECH00012".

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

df1sc5f

Podziel się opinią

Share
df1sc5f
df1sc5f