Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki EKOKOGENERACJA

...
Share
d2d3o5o

09.09. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki EKOKOGENERACJA

Uchwała Nr 1048/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F1 spółki EKOKOGENERACJA S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 spółki EKOKOGENERACJA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o