Trwa ładowanie...
d140bn6

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY S.A.

08.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1170/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 października 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do...

Share
d140bn6

08.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1170/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 października 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GRUPA KĘTY S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GRUPA KĘTY S.A., o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 10 października 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki GRUPA KĘTY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 października 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKETY000011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d140bn6

Podziel się opinią

Share
d140bn6
d140bn6