Trwa ładowanie...
d8pdj1t

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki INTEGER.PL SA

...

Share
d8pdj1t

26.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki INTEGER.PL SA

Uchwała Nr 229/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INTEGER.PL S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H spółki INTEGER.PL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki INTEGER.PL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLINTEG00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d8pdj1t

Podziel się opinią

Share
d8pdj1t
d8pdj1t