Trwa ładowanie...
dspo2n7

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki KANCELARIA MEDIUS

...

Share
dspo2n7

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki KANCELARIA MEDIUS

Uchwała Nr 1357/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 20.000.020 (dwadzieścia milionów dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dspo2n7

Podziel się opinią

Share
dspo2n7
dspo2n7