Trwa ładowanie...
d1a7elz

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki KRKA

...
Share
d1a7elz

10.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki KRKA

Uchwała Nr 331/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto z siedzibą w Novo mesto (Republika Słowenii)

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 11 kwietnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 35.426.120 (trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych spółki KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "SI0031102120"; 2) notować akcje spółki KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KRKA" i oznaczeniem "KRK". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1a7elz

Podziel się opinią

Share
d1a7elz
d1a7elz