Trwa ładowanie...
d23c1em
d23c1em

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki LIVECHAT SOFTWARE SA

10.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 438/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...
Share
d23c1em

10.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 438/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki LIVECHAT SOFTWARE S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 11 kwietnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki LIVECHAT SOFTWARE S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLVTSF00010": a) 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji serii A, b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B; 2) notować akcje spółki LIVECHAT SOFTWARE S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LIVECHAT" i oznaczeniem "LVC". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d23c1em

Podziel się opinią

Share
d23c1em
d23c1em