Trwa ładowanie...
d3up93r

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MCI MANAGEMENT SA

Uchwała Nr 760/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...

Share
d3up93r

Uchwała Nr 760/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MCI MANAGEMENT S.A.

§ 1 Na podstawie Uchwały Nr 321/2004 Zarządu Giełdy z dnia 1 października 2004 r. oraz § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 października 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MCI MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMCIMG00061", pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 października 2008 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3up93r

Podziel się opinią

Share
d3up93r
d3up93r