Trwa ładowanie...
d1fhotm

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki OPTEAM SA

...

Share
d1fhotm

08.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki OPTEAM SA

Uchwała Nr 1004/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki OPTEAM S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 11 października 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki OPTEAM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLOPTEM00012": a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A, b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D; 2) notować akcje spółki OPTEAM S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OPTEAM" i oznaczeniem "OPM".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d1fhotm

Podziel się opinią

Share
d1fhotm
d1fhotm