Trwa ładowanie...
d3wvjf6

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT

...

Share
d3wvjf6

15.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT

Uchwała Nr 457/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D i E spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 16 kwietnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRMCM00048": a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii A, b) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii B, c) 4.261.750 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii C, d) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii D, e) 3.909.090 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii E; 2) notować akcje spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PCM" i oznaczeniem "PCM". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3wvjf6

Podziel się opinią

Share
d3wvjf6
d3wvjf6