Trwa ładowanie...
d2pbyxa

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki TERMO-REX

...

Share
d2pbyxa

13.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki TERMO-REX

Uchwała Nr 908/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B1 spółki TERMO-REX S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki TERMO-REX S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, 2) 62.000.000 (sześćdziesiąt dwa miliony) akcji serii B1. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2pbyxa

Podziel się opinią

Share
d2pbyxa
d2pbyxa