Trwa ładowanie...
d2wcgpf

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki UBOAT-LINE SA

12.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 282/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu...
Share
d2wcgpf

12.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 282/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki UBOAT-LINE S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki UBOAT-LINE S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d2wcgpf

Podziel się opinią

Share
d2wcgpf
d2wcgpf