Trwa ładowanie...
d120vq7

GPW: wprowadzenie do obrotu BROAD GATE

...

Share
d120vq7

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu BROAD GATE

Uchwała Nr 89/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BROAD GATE S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BROAD GATE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 2.567.800 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) akcji serii A, b) 285.310 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii B; 2) 285.310 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BROAD GATE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki BROAD GATE S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d120vq7

Podziel się opinią

Share
d120vq7
d120vq7