Trwa ładowanie...
d1790g4

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów strukturyzowanych BNP PARIBAS

...
Share
d1790g4

02.11. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu certyfikatów strukturyzowanych BNP PARIBAS

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 5 listopada 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 728.887 (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) certyfikatów strukturyzowanych serii CR042ANK związanych z Indeksem BNP Paribas Flexinvest BRIC (PLN Hedged), o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy i terminie wykupu 29 października 2014 r., wyemitowanych przez BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "XS0535538937", 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GNFIBA1014". § 2 Na podstawie § 22 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wartości przedziału zmiany wahań kursów, o których mowa w § 113 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy dla
certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1): Nazwa skrócona Wartość przedziału zmiany ograniczeń certyfikatu wahań kursów strukturyzowanego GNFIBA1014 7,5%

§ 3 Na podstawie § 17 Rozdziału VIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1): Nazwa skrócona Wysokość dynamicznych ograniczeń certyfikatu wahań kursów strukturyzowanego GNFIBA1014 6,5%

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4