Trwa ładowanie...
d3ybeg8

GPW: Wprowadzenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych HPE4

...

Share
d3ybeg8

04.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych HPE4

Uchwała Nr 248/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPE4 wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 6 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 7.500 (siedem tysięcy pięćset) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPE4 wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każdy i terminie wykupu 15 lutego 2018 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRHNHP00359"; 2) notować listy zastawne, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MBHPE04". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3ybeg8

Podziel się opinią

Share
d3ybeg8
d3ybeg8