Trwa ładowanie...
d27ic6z

GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji GRUPA ADV SA

...
Share
d27ic6z

11.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji GRUPA ADV SA

Uchwała Nr 456/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki GRUPA ADV S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 13 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GRUPA ADV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLADVPL00029": a) 1.821.415 (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piętnaście) akcji serii A, b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B; 2) notować akcje spółki GRUPA ADV S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ADVGRUPA" i oznaczeniem "ADV". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z