Trwa ładowanie...
d2chyij
d2chyij

GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki MEDICALGORITHMICS S.A.

27.01. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 94/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2chyij

27.01. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 94/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki MEDICALGORITHMICS S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 3 lutego 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MEDICALGORITHMICS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDCLG00015": a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji serii C, d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji serii D; 2) notować akcje spółki MEDICALGORITHMICS S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MEDICALG" i oznaczeniem "MDG". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2chyij

Podziel się opinią

Share
d2chyij
d2chyij