Trwa ładowanie...
dk01a5h

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ADMIRAL BOATS

...
Share
dk01a5h

20.06. Warszawa (PAP/GPW) - wprowadzenie do obrotu obligacji ADMIRAL BOATS

Uchwała Nr 684/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F i G spółki ADMIRAL BOATS S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki ADMIRAL BOATS S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda: 1) 30.787 (trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) obligacji serii F, 2) 30.319 (trzydzieści tysięcy trzysta dziewiętnaście) obligacji serii G. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dk01a5h

Podziel się opinią

Share
dk01a5h
dk01a5h