Trwa ładowanie...
d238648

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki BANK POCZTOWY

...
Share
d238648

04.03. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki BANK POCZTOWY

Uchwała Nr 247/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2 spółki BANK POCZTOWY S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 14.785 (czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) obligacji na okaziciela serii B2 spółki BANK POCZTOWY S.A., o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d238648

Podziel się opinią

Share
d238648
d238648