Trwa ładowanie...
d4ak3q1

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GETIN NOBLE BANK

...
Share
d4ak3q1

23.03. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GETIN NOBLE BANK

Uchwała Nr 271/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP-I i PP-II spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A.: 1) 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji serii PP-I o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 2) 41.641 (czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden) obligacji serii PP-II o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4ak3q1

Podziel się opinią

Share
d4ak3q1
d4ak3q1