Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s

GPW: - Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GPW

...
Share
d19o53s

16.02. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GPW

Uchwała Nr 144/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 20 lutego 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące obligacje na okaziciela spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGPW0000033", b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGPW0000041", pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 lutego 2012 r. asymilacji tych obligacji z obligacjami tej spółki oznaczonymi kodem "PLGPW0000033"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GPW0117". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s