Trwa ładowanie...
d175c6h

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki KANCELARIA MEDIUS

...

Share
d175c6h

12.06. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki KANCELARIA MEDIUS

Uchwała Nr 634/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 4.000 (czterech tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d175c6h

Podziel się opinią

Share
d175c6h
d175c6h