Trwa ładowanie...
dd65g9m

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ROBYG SA

12.02. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 161/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu...

Share
dd65g9m

12.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 161/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ROBYG S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii J spółki ROBYG S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

dd65g9m

Podziel się opinią

Share
dd65g9m
dd65g9m