Trwa ładowanie...
d23v4t8

GPW: wprowadzenie do obrotu pda E-ENERGO SA

...

Share
d23v4t8

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu pda E-ENERGO SA

Uchwała Nr 87/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 11.000.000 (jedenaście milionów) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 2) do 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału; 3) do 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki E-ENERGO S.A. w wyniku emisji tych akcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d23v4t8

Podziel się opinią

Share
d23v4t8
d23v4t8