Trwa ładowanie...
d2evnd0

GPW: wprowadzenie do obrotu pda Kopex SA

...

Share
d2evnd0

27.11. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki Kopex SA

Uchwała Nr 669/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KOPEX S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 1 grudnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.700.000 (sześć milionów siedemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KOPEX S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKOPEX00042", 2) notować prawa do akcji spółki KOPEX S.A., o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KOPEX-PDA" i oznaczeniem "KPXA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2evnd0

Podziel się opinią

Share
d2evnd0
d2evnd0