Trwa ładowanie...
d4m7p4v

GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji P.A. NOVA SA

...

Share
d4m7p4v

28.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu praw do akcji P.A. NOVA SA

Uchwała Nr 1429/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki P.A. NOVA S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 29 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki P.A. NOVA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPANVA00039"; 2) notować prawa do akcji spółki P.A. NOVA S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PANOVA-PDA" i oznaczeniem "NVAA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v