Trwa ładowanie...
d21bo3d

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki TELIANI VALLEY POLSKA SA

...
Share
d21bo3d

21.11. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie na NewConnect akcji spółki TELIANI VALLEY POLSKA SA

Uchwała Nr 1416/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.595.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d21bo3d

Podziel się opinią

Share
d21bo3d
d21bo3d