Trwa ładowanie...
d1blsi4
espi

GPW - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro...

GPW - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 stycznia 2013 r. (6/2013)

Share
d1blsi4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW ("NWZ GPW"), które odbyło się w dniu 17 stycznia 2013 roku, dysponowali 36.619.915 głosami. Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ GPW w dniu 17.01.2013 r. był Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej posiadający 29.376.940 głosów, co stanowiło 80,22% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 51,70% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41.972.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56.821.470. Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Topic: List of shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 17 January 2013Content:The Warsaw Stock Exchange (“WSE”) informs that the shareholders present at the WSE Extraordinary General Meeting held on 17 January 2013 jointly held 36,619,915 votes. A shareholder which held at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the WSE on 17 January 2013 was the State Treasury of the Republic of Poland which held 29,376,940 votes equal to 80.22% of votes at the Meeting and 51.70% of the total vote.The total number of shares issued by the Warsaw Stock Exchange is 41,972,000 and the number of votes conferred by the shares is 56,821,470.Legal basis: Article 70.3 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005.Signatures of authorised representatives of the Company:Adam Maciejewski - Vice President of the Management
Board acting President of the Management BoardLidia Adamska - Member of the Management Board | |

d1blsi4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Adam Maciejewski Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
2013-01-17 Lidia Adamska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

Podziel się opinią

Share
d1blsi4
d1blsi4