Trwa ładowanie...
d9dvvwm
espi

GPW - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Wa...

GPW - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku. (18/2012)
Share
d9dvvwm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych ("Raporty") przekazanych do publicznej wiadomości przez GPW w 2011 roku. Raporty dostępne są na stronie internetowej GPW: www.gpw.pl w sekcji relacje inwestorskie. Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
RB182012polskizal.pdf Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez GPW do publicznej wiadomości w 2011 r.
RB182012englishzal.pdf List of current and periodic reports published by WSE in 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Topic: List of current and periodic reports published by the Warsaw Stock Exchange in 2011 Legal basis: Art. 65.1 of the Offering Act ? list of published informationContent:The Warsaw Stock Exchange (?WSE", ?Company") hereby announces the list of current and periodic reports (?Reports") published by the WSE in 2011. Reports are available on the Company?s website at www.wse.com.pl in the Investor Relations section. Legal basis: Art. 65.1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised trading, and Public Companies.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu
2012-03-13 Beata Jarosz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9dvvwm

Podziel się opinią

Share
d9dvvwm
d9dvvwm