Trwa ładowanie...
d3bp3bo

GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki COMPERIA

...

Share
d3bp3bo

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wykluczenie z obrotu akcji spółki COMPERIA

Uchwała Nr 345/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki COMPERIA.PL S.A. oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje tej spółki na rynku NewConnect § 1 Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki COMPERIA.PL S.A. wykluczyć z dniem 25 marca 2014 r. akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E tej spółki, oznaczone kodem "PLCOMPR00010", z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. § 2 Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki COMPERIA.PL S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 24 marca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

kom pif/

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo