Trwa ładowanie...
d3qhalj

GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda PLAST-BOX SA

...
Share
d3qhalj

01.02. Warszawa (PAP) - GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda PLAST-BOX SA

Uchwała Nr 68/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A.

§ 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 3 lutego 2010 r. dzień ostatniego notowania 4.406.140 (czterech milionów czterystu sześciu tysięcy stu czterdziestu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A. o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPSTBX00073". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3qhalj

Podziel się opinią

Share
d3qhalj
d3qhalj