Trwa ładowanie...
d5g3ben

GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki IMPEL SA

...

Share
d5g3ben

19.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki IMPEL SA

Uchwała Nr 1044/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki IMPEL S.A.

§ 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 23 października 2012 r. dzień ostatniego notowania 713.715 (siedmiuset trzynastu tysięcy siedmiuset piętnastu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki IMPEL S.A., o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIMPEL00078". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d5g3ben

Podziel się opinią

Share
d5g3ben
d5g3ben