Trwa ładowanie...
d2g0sr5

GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki MABION SA

...

Share
d2g0sr5

12.06. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki MABION SA

Uchwała Nr 647/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MABION S.A. § 1 Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 14 czerwca 2013 r. dzień ostatniego notowania 2.600.000 (dwóch milionów sześciuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MABION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBION00032". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5