Trwa ładowanie...
d1pnxg5

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowań XPLUS

...

Share
d1pnxg5

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowań XPLUS

Uchwała Nr 85/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki XPLUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 stycznia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki XPLUS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 21 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLXPLUS00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "XPLUS" i oznaczeniem "XPL". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1pnxg5

Podziel się opinią

Share
d1pnxg5
d1pnxg5