Trwa ładowanie...
d3q0xhj

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki AD MUSIC SA

...

Share
d3q0xhj

20.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki AD MUSIC SA

Uchwała Nr 1535/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, D i E spółki AD MUSIC S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki AD MUSIC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLADMSC00013": a) 300.000 (trzystu tysięcy) akcji serii A, b) 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji serii B, c) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii D, d) 6.750.000 (sześciu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii E; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ADMUSIC" i oznaczeniem "AMU". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj