Trwa ładowanie...
dhwlsfm

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki AGROTOUR SA

...
Share
dhwlsfm

07.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki AGROTOUR SA

Uchwała Nr 623/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AGROTOUR S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 11 czerwca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.620.000 (dwóch milionów sześciuset dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AGROTOUR S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAGRTR00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AGROTOUR" i oznaczeniem "AGR". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm