Trwa ładowanie...
d3ola1v

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki APIS SA

...

Share
d3ola1v

26.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki APIS SA

Uchwała Nr 1195/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki APIS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 listopada 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 6.000.000 (sześciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki APIS S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 30 listopada 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLHMSG000019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "APIS" i oznaczeniem "ASA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3ola1v

Podziel się opinią

Share
d3ola1v
d3ola1v