Trwa ładowanie...
d2f8n5s

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA

17.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 320/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...

Share
d2f8n5s

17.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 320/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 20 marca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 20 marca 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLFHDOM00010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FHDOM" i oznaczeniem "FHD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d2f8n5s

Podziel się opinią

Share
d2f8n5s
d2f8n5s