Trwa ładowanie...
d1y3fev

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA

...

Share
d1y3fev

01.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA

Uchwała Nr 760/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 6 sierpnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.360.000 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 6 sierpnia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMDIUS00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod
nazwą skróconą "KME" i oznaczeniem "KME"; 3) określić dzień 3 sierpnia 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.360.000 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDIUS00026". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1y3fev

Podziel się opinią

Share
d1y3fev
d1y3fev