Trwa ładowanie...
d337kxz
d337kxz

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki LOGINTRADE SA

...
Share
d337kxz

17.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki LOGINTRADE SA

Uchwała Nr 664/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki LOGINTRADE S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 czerwca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki LOGINTRADE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 746.830 (siedmiuset czterdziestu sześciu tysięcy ośmiuset trzydziestu) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLGNTD00017", b) 1.001.805 (jednego miliona jednego tysiąca ośmiuset pięciu) akcji serii C, pod
warunkiem dokonania w dniu 21 czerwca 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLLGNTD00017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LGTRADE" i oznaczeniem "LGT"; 3) określić dzień 20 czerwca 2013 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.001.805 (jednego miliona jednego tysiąca ośmiuset pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki LOGINTRADE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLGNTD00025". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d337kxz

Podziel się opinią

Share
d337kxz
d337kxz