Trwa ładowanie...
d2u1407

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki PLATIGE IMAGE SA

...

Share
d2u1407

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki PLATIGE IMAGE SA

Uchwała Nr 1497/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i E spółki PLATIGE IMAGE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki PLATIGE IMAGE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 14 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPTGMG00013": a) 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji serii C, b) 345.000 (trzystu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji serii D, c) 300.000 (trzystu tysięcy) akcji serii E; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PLATIGE" i oznaczeniem "PLI". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2u1407

Podziel się opinią

Share
d2u1407
d2u1407