Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SPC GROUP SA

...
Share
d3m7pnv

13.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SPC GROUP SA

Uchwała Nr 554/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SPC GROUP S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 czerwca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SPC GROUP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 15 czerwca 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSPRPC00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SPC" i oznaczeniem "SPC"; 3)
określić dzień 14 czerwca 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 (trzech milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SPC GROUP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSPRPC00048". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv