Trwa ładowanie...
d320blb

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki MARVIPOL SA

...

Share
d320blb

31.08. Warszawa (PAP) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki MARVIPOL SA

Uchwała Nr 860/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji zamiennych na okaziciela serii B spółki MARVIPOL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 września 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 39.400 (trzydziestu dziewięciu tysięcy czterystu) obligacji na okaziciela serii B spółki MARVIPOL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F tej spółki i terminie wykupu 29 czerwca 2013 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMRVPL00024"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MVP0613". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d320blb

Podziel się opinią

Share
d320blb
d320blb