Trwa ładowanie...
dr6qtuv

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji BALTICON SA

...

Share
dr6qtuv

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji BALTICON SA

Uchwała Nr 93/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i E spółki BALTICON S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 27 stycznia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki BALTICON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBLT0000013": a) 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji serii C, b) 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji serii D, c) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii E; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BALTICON" i oznaczeniem "BLT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dr6qtuv

Podziel się opinią

Share
dr6qtuv
dr6qtuv